Optimizacija spletnih strani 2017-06-16T19:35:06+00:00

Optimizacija spletnih strani

8. NAČRT PROIZVODNJE – LOKACIJA, PROSTORI, PRIMERNOST
8.1. Ali že imamo prostore (najem nakup) kako do njih
Naši prostori se bodo nahajali v poslovni coni Šenčur, kjer smo si zaenkrat zagotovili majhno pisarno, ki bo zadostila našim trenutnim potrebam. Cena najema pisarne vključno s stroški znaša 200€ na mesec.
8.2. Podrobno opišite lokacijo, prostore
Gre za enosobno pisarno v kateri se bodo nahajali naši trije prenosni računalniki in pisarniška oprema kot je tiskalnik, papir itd.
Nahaja se v precej novi stavbi v poslovni coni Šenčur, možno je parkiranje, poslovna kosila pa so le nekaj metrov od pisarne.
Mize in stoli so že vključeni, prav tako imamo dostop do internetne povezave, elektrike, vode, aparata za kavo in toaletnih prostorov.
8.3. Kako dolgo in kako ustrezni bodo
Dolgoročno je seveda cilj imeti nekoliko večjo pisarno. V isti poslovni stavbi je mnogo pisarn, zato se bo z lastnikom možno dogovoriti za najem večjih prostorov, vendar je to manj nujen strošek na našem seznamu.
Menimo, da bomo v trenutni pisarni ostali vsaj dve leti, dokler se naš kader ne bo toliko razširil, da bomo potrebovali več prostora.
8.4. Ali so prostori lahko dostopni kupcem
Kupci v našem podjetju večinoma kupujejo kar preko spleta, zato ne organiziramo veliko sestankov. Celoten proces lahko poteka preko spletne strani ali preko telefonskega klica. Stranke se sicer lahko predhodno dogovorijo za sestanek, vendar se to ne bo zgodilo velikokrat, vsaj ne v začetni stopnji.
8.5. Oprema ali predmeti, ki jih bomo kupili v bližnji prihodnosti
Računalnike in pisarniško opremo smo kupili takoj. V bližnji prihodnosti nameravamo le kupiti več paketov gostovanja in domen, saj bodo nekatere stranke uporabljale naše zakupljeno gostovanje.
Vsaka domena stane 15€ na leto, gostovanje pa 20€ na leto.
9. NAČRT ČLOVEŠKIH VIROV – SVOJI DOSEŽKI, ZAPOSLENI
9.1. Opis menedžerske strukture
V podjetju smo trije lastniki, vsak si lasti 33,33% podjetja. Skupno odločamo o vseh poslovnih odločitvah in si med seboj karseda pomagamo.
9.2. Koliko ljudi bomo zaposlovali (za koliko, v naslednjih letih)
Ta del je težko predvideti. V začetku smo v podjetju že trije zaposleni, tako da lahko kar nekaj dela opravimo sami. Glede na trg in število strank, pa se lahko tudi hitro razširimo. Čim dlje bomo poskušali delo opravljati sami, ker že imamo veliko izkušenj in znanja. Nov zaposleni bi se na to moral privaditi, kar pa bi verjetno vzelo kar nekaj časa.
9.3. Znanja in izkušnje ki jih iščemo
Najpomembnejša lastnost, ki jo iščemo je radovednost oziroma motivacija za učenje novih stvari, saj se storitve v naši panoge hitro spreminjajo.
Zaželene so seveda že izkušnje na področju spletnih strani, niso pa obvezne, saj se še posebej mlad kader, ki je vešč računalniških znanj hitro prilagodi in nauči potrebnih znanj za izdelavo spletnih strani.
9.4. Kakšna dodatna znanja/usposabljanja potrebujemo
Vsa potrebna znanja lahko vsak zaposleni pridobi znotraj podjetja, saj mu bo celoten proces razložen na razumljiv način.
Vsi soustanovitelji se redno udeležujemo predavanj, seminarjev in konferenc na to temo, tako da smo vselej dobro informirani in lahko to znanje prenesemo na naš nov kader.
9.5. Kako bomo zagotavljali lojalnost zaposlenega
Lojalnost zaposlenega bomo zagotavljali z novimi informacijami in zanimivim delovnim okoljem. Ker je podjetje tako majhno, se lahko z vsakim zaposlenim ukvarjamo na bolj osebni ravni ter mu tako zagotovimo vse potrebne informacije, ki jih potrebuje.
Možno je zaposlenim dati tudi pomembne dolžnosti in odgovornosti, ki jih v ostalih večjih podjetjih ne bi mogel hitro pridobiti. Z dobrimi delavnimi navadami si lahko zaposleni prislužijo zelo dobro plačo in razne motivacijske dodatke npr. če pripeljejo novo stranko bodo zato nagrajeni.
9.6. Kako hitro bomo potrebovali nove zaposlene
Nove zaposlene bomo potrebovali po naših potrebah, saj bo hitro razvidno, ko sami ne bomo več možni opravljati vsega dela. Ne bomo se vezali na čas, ker je za nas bolj pomembno trenutno stanje – sproti bomo torej videli, koliko dela lahko opravimo.
9.7. Kako bomo skrbeli za svoj osebni razvoj
Za oseben razvoj bomo skrbeli s konstantnim izobraževanjem – knjigami, seminarji, konferencami na temo spletnega marketinga, družbenih omrežij in izdelave spletnih strani.
10. FINANČNI NAČRT – DENARNI TOKOVI, BILANCA, DONOSNOST INVESTICIJ
10.1. Točka preloma
Strošek Vsota v Evrih
Bruto plača (3X) 2803,68
Najemnina 200
Računovodstvo 50
Skupaj stroški 3.053,68 EUR
Mesečni čisti dobiček:

3Grafikon: Mesečni čisti dobiček v prvem poslovnem letu
Iz grafa lahko vidimo, da je prvi pozitivni mesec 10. mesec poslovanja.
4Grafikon: Točka preloma

5Grafikon: Dobiček za prva 3 leta
10.2. Pokažite potrebo po dodatnih sredstvih
V samem začetku smo soustanovitelji podjetja podjetju namenili kar znatno vsoto denarja. Iz tega razloga ima podjetje dovolj denarja, da si lahko izplačujemo plače in druge stroške, dokler podjetje ne postane pozitivno oziroma bolj stabilno. V računalniško opremo se v celoti vloži že v samem začetku, zato imamo potem le še fiksne stroške – računovodski servis in pa najemnina prostorov.

10.3. Koliko sredstev bomo vložili
Za zagon podjetja je potreben vložek 10.750 EUR, od tega se seveda začetni kapital 7.500€ lahko takoj uporabi za ostale stroške.
Skupni vložek sredstev
Pisarniška in računalniška oprema 3.000€
Odprtje podjetja 7.500 €
1. najemnina 200€
Računovodja 50€
SKUPAJ 10.750 €

11. IZBRANE REŠITVE IN KRITIČNA TVEGANJA
11.1. Cene na trgu
Naše trenutne cene so nekoliko nižje od povprečnih cen na trgu. Če bi konkurenca prav tako znižala svoje cene, bi si lahko tudi mi znižali cene za dodatnih 10%.
11.2. Povečanje prometa
Če se promet poveča hitreje kot smo to pričakovali, bo potrebno zaposliti nov kader v manj kot treh letih kar je predvideno.
S tem bi se povečali tudi naši stroški. Naša rezerva je dovolj velika, da bi pokrila tovrstne stroške.
11.3. Zmanjšanje prometa
Ob nižjem prometu kot smo ga predvideli bi lahko začasno dodatno znižali cene naših paketov in tako prejeli nove stranke.
To se sicer po vsej verjetnosti ne bo zgodilo, ker smo v poslovnem načrtu predvideli manjšo prodajo kot jo realno pričakujemo.
12. TERMINSKI NAČRT – KRITIČNI UKREPI V OKVIRU ČASOVNIH OBDOBIJ
12.1. stroški plač (bruto, neto prispevki)
V prvih nekaj letih bomo vsi trije soustanovitelji deležni le minimalne plače, saj želimo, da čim več denarja ostane v podjetju.
Splošna davčna olajšava 275,23 EUR
Olajšave – ostalo 0,00 EUR
Bruto osnova za obračun prispevkov 804,96 EUR
PRISPEVKI OD BRUTO PLAČE DELAVCA
1. Prispevek za socialno varnost (skupaj) 177,90 EUR
1.1 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje: 124,77 EUR
1.2 Prispevek za zdravstveno zavarovanje: 51,20 EUR
1.3 Prispevek za zaposlovanje: 1,13 EUR
1.4 Prispevek za starševsko varstvo: 0,80 EUR
2. AKONTACIJA DOHODNINE: 56,29 EUR
2.1 Osnova: 351,83 EUR
2.2 RAZRED V LESTVICI OBRAČUNSKIH STOPENJ
Razred Odstotek Znesek Osnova NAD Osnova DO
1 16,00 % 0,00 EUR 0,00 EUR 668,44 EUR
3. Neto plača: 570,77 EUR
4. Materialni stroški: 0,00 EUR
IZPLAČILO 570,77 EUR

 

 

Bruto osnovna plača: 804,96 EUR
PRISPEVKI NA BRUTO PLAČO
5. Prispevek za socialno varnost (skupaj): 129,60 EUR
5.1 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje: 71,24 EUR
5.2 Prispevek za zdravstveno zavarovanje: 52,81 EUR
5.3 Prispevek za zaposlovanje: 0,48 EUR
5.4 Prispevek za poškodbe pri delu: 4,27 EUR
5.5 Prispevek za starševsko varstvo: 0,80 EUR
SKUPNI STROŠEK DELODAJALCA 934,56 EUR

 

Do YOU Know How You Got Here?

Learn how to create websites like this, rank them on the 1st page of Google, and earn money online!
SUBMIT