Izdelava spletnih strani 2017-06-16T19:15:46+00:00

Izdelava spletnih strani

POSLOVNI NAČRT
SPLET99 d.o.o.

Avtor: Mitja Dolinšek
Mentor: Sašo Bizant, magister znanosti, univ. dipl. org.
Šolski center Kranj, Višja strokovna šola, Energetika – redni študij
Kidričeva cesta 55, 4000 Kranj
KAZALO VSEBINE POSLOVNEGA NAČRTA:
1. POVZETEK POSLOVNEGA NAČRTA 5
1.1. Opis posla 5
1.2. Ciljni trgi 5
1.3. Potencial rasti, potencial posla 6
1.4. Napoved prodaje in dobička 6
1.5. Potrebna finančna sredstva 7
1.6. Uporaba finančnih sredstev 7
1.7. Seznam kritičnih dejavnikov za uspeh projekta 7
1.8. Potrebna pomoč 8
2. OPIS PODJETJA 9
2.1. Priprava pregleda poslovne ideje 9
2.2. Navdih za tako obliko podjetja – d.o.o. 9
2.3. Kakšne osebne kvalitete/izkušnje bomo vložili v podjetje 9
2.4. V čem se kaže inovativnost našega koncepta 9
2.5. Zakaj verjamemo v naš izdelek/storitev 9
2.6. Kje dolgoročno vidimo naše podjetje (vizija, strategija) 10
3. OPIS STORITVE 11
3.1. Podroben opis storitve 11
3.1.1. Izdelava spletnih strani in trgovin 11
3.1.2. Optimizacija spletnih strani 12
3.1.3. Grafično oblikovanje 12
3.2. Inovativne lastnosti izdelka 13
3.3. V čem se naše storitve razlikuje od storitev konkurenčnih podjetij 13
3.4. Posebnost, edinstvenost izdelka 13
3.5. Kako bo izdelek zadovoljil potrebe kupcev 13
4. ANALIZA PANOGE 15
4.1. Obseg trga oz. panoge v katero vstopamo 15
4.2. Koliko podjetij posluje v tej panogi 15
4.3. Kateri so splošni trendi panoge 15
4.4. Možne spremembe v panogi (kaj se napoveduje) 15
4.5. Kako lahko spremembe vplivajo na podjetje 15
4.6. Politične, zakonodajne, okoljske… spremembe 16
5. ANALIZA KONKURENCE 17
5.1. Naši največji tekmeci 17
5.2. Njihove glavne prednosti in slabosti 17
5.3. V čem smo lahko drugačni 17
5.4. Kako lahko izboljšamo konkurenčnost izdelka 17
5.5. Cenovne politike konkurence in vpliv na nas 18
5.6. Tržni deleži 18
6. SWOT ANALIZA 20
6.1. Prednosti 20
6.2. Priložnosti 20
6.3. Slabosti 20
6.4. Nevarnosti 20
7. NAČRT TRŽENJA IN PRODAJE 22
7.1. Storitev 22
7.1.1. Tri pomembne lastnosti 22
7.1.2. Tri lastnosti ki jih lahko izboljšamo 22
7.1.3. Trije glavni konkurenti 22
7.1.4. Kakšno podobo želimo ustvariti s storitvami 22
7.1.5. Ali načrtujemo tudi dodatne dejavnosti 22
7.2. Kupec – komu želimo prodati 23
7.2.1. En kupec ali širši krog kupcev 23
7.2.2. Prodaja širšemu krogu (5 potencialnih tipov kupcev) 23
7.2.3. Ali načrtujemo enak pristop do vseh kupcev ali se bomo prilagajali 23
7.2.4. Kakšne ukrepe bomo uvedli za pridobivanje povratnih informacij o naših storitvah 24
7.2.5. Kako bomo zbirali informacije o zadovoljstvu 24
7.3. Prodajne poti – kje bomo prodajali 24
7.3.1. Kako bodo kupci dostopali 24
7.3.2. Naštejte nekaj predlogov sprememb za izboljšanje dostopnosti 24
7.3.3. Načini konkurence za lažji dostop do izdelkov 24
7.3.4. Kako bomo spravili izdelek na trg 24
7.4. Metode oglaševanja podjetja 25
7.4.1. Katere metode oglaševanja bomo uporabili 25
7.4.2. Opišite zakaj je ta način oglaševanja najboljši 25
7.4.3. Kako oglašujejo konkurenti (učinkovito/neučinkovito) 25
7.4.4. Kako bomo oblikovali ceno 25
7.4.5. Kakšne bodo cene v primerjavi s konkurenco 26
7.4.6. Ali nameravamo kupce kreditirati 26
8. NAČRT PROIZVODNJE – LOKACIJA, PROSTORI, PRIMERNOST 27
8.1. Ali že imamo prostore (najem nakup) kako do njih 27
8.2. Podrobno opišite lokacijo, prostore 27
8.3. Kako dolgo in kako ustrezni bodo 27
8.4. Ali so prostori lahko dostopni kupcem 27
8.5. Oprema ali predmeti, ki jih bomo kupili v bližnji prihodnosti 27
9. NAČRT ČLOVEŠKIH VIROV – SVOJI DOSEŽKI, ZAPOSLENI 28
9.1. Opis menedžerske strukture 28
9.2. Koliko ljudi bomo zaposlovali (za koliko, v naslednjih letih) 28
9.3. Znanja in izkušnje ki jih iščemo 28
9.4. Kakšna dodatna znanja/usposabljanja potrebujemo 28
9.5. Kako bomo zagotavljali lojalnost zaposlenega 28
9.6. Kako hitro bomo potrebovali nove zaposlene 28
9.7. Kako bomo skrbeli za svoj osebni razvoj 29
10. FINANČNI NAČRT – DENARNI TOKOVI, BILANCA, DONOSNOST INVESTICIJ 30
10.1. Točka preloma 30
10.2. Pokažite potrebo po dodatnih sredstvih 31
10.3. Koliko sredstev bomo vložili 32
11. IZBRANE REŠITVE IN KRITIČNA TVEGANJA 32
11.1. Cene na trgu 32
11.2. Povečanje prometa 32
11.3. Zmanjšanje prometa 32
12. TERMINSKI NAČRT – KRITIČNI UKREPI V OKVIRU ČASOVNIH OBDOBIJ 32
12.1. stroški plač (bruto, neto prispevki) 32

 

Kazalo grafikonov
Grafikon: Napoved prodaje in dobička 7
Grafikon: Napoved prodaje in dobička 20
Grafikon: Mesečni čisti dobiček v prvem poslovnem letu 31
Grafikon: Točka preloma 32
Grafikon: Dobiček za prva 3 leta 32

1. POVZETEK POSLOVNEGA NAČRTA
1.1. Opis posla
Ideja za ustanovitev podjetja SPLET99 je bila oblikovana v letu 2017, ko smo bodoči poslovni partnerji in potencialni soustanovitelji podjetja Mitja Dolinšek, Erik Zorn in Žiga Pipan pričeli razvijati podjetniško idejo in poslovni načrt za podjetje Splet99.
Ker vsi prihajamo s področja računalništva in se tudi v prostem času veliko ukvarjamo z marketingom in spletnimi stranmi, smo se odločili, da naše znanje bolje uporabimo s pomočjo podjetja, tako da bo veliko slovenskih podjetij deležno naših storitev.
Osnovna dejavnost bo izdelava spletnih strani in trgovin, ki so namenjeni podjetjem, ki želijo imeti spletno stran ali spletno trgovino, ki privabi veliko število obiskovalcev ter zagotovi uspešno prodajo izdelkov ali storitev.
Spletno stran lahko seveda izdelamo komurkoli, vendar je naš poudarek na izdelavi spletnih strani in trgovin že uspešnim podjetjem.
Podjetje se od svojih neposrednih konkurentov razlikuje v dejstvu, da ponuja celovito storitev na področju spletnih strani. Podjetje ne bo le zagotovilo moderne spletne podobe svojim strankam, pač pa bo tudi poskrbelo, da bodo spletne strani in trgovino obiskane s pomočjo optimizacije spletnih strani.
V podjetju verjamemo, da spletne strani in spletne trgovine ne koristijo podjetjem veliko, če jih nihče ne obišče oziroma če jih nihče ne pozna. Vemo, da samo v Sloveniji obstaja na tisoče spletnih strani in trgovin, ki so sicer lepo oblikovane, vendar pa niso optimizirane za spletne iskalnike ter niso niti znane na socialnih omrežjih.
Verjamemo, da je tudi to razlika med naših podjetjem in našo konkurenco, saj se še posebej posvetimo, da naši dokončani projekti – torej spletne strani in spletne trgovino prejmejo kar največje število obiskovalcev, ki potem postanejo tudi stranke, tako da je za naše stranke izdelava ter optimizacija spletnih strani in spletnih trgovin zares investicija in ne strošek!
V Sloveniji trenutno ni veliko neposrednih konkurentov na področju optimizacije spletnih strani, saj to znanje ni ravno pogosto. Tovrstno znanje namreč ne učijo na strokovnih šolah ter fakultetah, zato v Sloveniji ni veliko strokovnjakov na področju spletnega marketinga in optimizacije spletnih strani.
1.2. Ciljni trgi
Ustanovitelji verjamejo, da obstaja priložnost na področju spletne prodaje izdelkov oziroma storitev, saj se izgled in funkcionalnost spletnih dokumentov hitro spreminja ter zato pušča priložnost podjetnikom, ki se radi vselej izobražujejo o potencialnih novostih na področju izdelave ter optimizacije spletnih strani in trgovin.
Našim strankam bomo tako lahko zagotovili celovito rešitev namesto zgolj klasične izdelave spletnih strani, ki jo v Sloveniji ponuja veliko podjetij.
Za podjetje so še posebej atraktivne stranke podjetja, ki trenutno neuspešno poslujejo preko spleta. To so lahko podjetja, ki imajo zastarelo spletno stran oziroma spletno trgovino ali pa zgolj ni optimizirana za spletne iskalnike in je zato nihče ne obišče, saj jo ne najdejo.
Še posebej si bo podjetje prizadevalo pridobiti kupce, ki so za vsako novo stranko pripravljeni plačati veliko vsoto denarja kot so na primer ortodonti, veterinarji, zobozdravniki, fasaderji, avto hiše in prodajalci plovil.
To so zgolj primeri storitev, kjer je vsaka stranka podjetju vredna minimalno 100€ in zato lahko tovrstnim podjetjem zlahka povečamo promet, tudi če jim preko spletnih strategij in nove spletne strani pripeljemo le nekaj strank na dan ali celo zgolj nekaj novih strank na mesec.
1.3. Potencial rasti, potencial posla
V prvih treh letih se želimo uveljaviti kot eden od glavnih podjetij za izdelavo in optimizacijo spletnih strani ter trgovin. Vso delo bomo poskušali opraviti sami in po treh letih preučili možnosti o zaposlitvi dodatnega kadra. V prvih treh letih bomo poskušali stabilizirati firmo in z njo prikazati že dobiček.
1.4. Napoved prodaje in dobička
Zaradi začetne neprepoznavnosti v prvem letu ne bo dobička, v drugem in tretjem letu pa bo dobiček že lepo viden. Izdelava spletnih strani namreč ne zahteva nobenih večjih investicij razen računalniške opreme na samem začetku – plačati moramo le najemnino prostorov, računovodski servis in naše plače.

1Grafikon: Napoved prodaje in dobička
1.5. Potrebna finančna sredstva
Za ustanovitev družbe z omejeno odgovornostjo je potreben začetni kapital v vrednosti 30.000€. Vsak od treh soustanoviteljev bo prispeval 10.000€, da se pokrije začetni kapital ter odpre podjetje.
Poleg začetnega kapitala, ki ga bomo prispevali soustanovitelji, ne potrebujemo dodatnih investitorjev oziroma nikakršnih kreditov.
1.6. Uporaba finančnih sredstev
Za izdelavo in optimizacijo spletnih trgovin in strani ne potrebujemo veliko investicij. 3000€ bomo porabili za nakup opreme in treh prenosnih računalnikov – enega za vsakega soustanovitelja. 50€ na mesec stane računovodja, ki je na tej stopnji precej poceni, saj računov ne bo veliko – vse račune stranke plačajo v enkratnem znesku, zato bo le nekaj transakcij, ki pa bodo nekoliko višje (npr. 10 računov po 500€).
V poslovni coni Šenčur smo dobili pisarno, ki bo stala 200€ vključno s stroški. Za začetek ne potrebujemo velike pisarne, saj je naš poslovni model zgrajen na dejstvu, da se naše storitve prodajajo preko naše spletne strani, zato ni potrebno imeti veliko sestankov v pisarnah.
Potencialne stranke se seveda lahko pri nas oglasijo po predhodnem dogovoru, ne bo pa v začetni stopnji to pogost pojav.

Uporaba sredstev
Pisarniška in računalniška oprema 3.000€
Rezerva 27.000 €
SKUPAJ 20.000 €

1.7. Seznam kritičnih dejavnikov za uspeh projekta
Za uspeh projekta potrebujemo sledeče kritične dejavnike:
• Kredibilnost, ki jo bomo dosegli z visoko uvrščenostjo v spletne iskalnike
• Izkušnje, ki jih že imamo na področju izdelave ter optimizacije spletnih strani in grafičnega oblikovanja
• Motivacija in volja do konstantnega učenja, ki je ključnega pomena v tej industriji
• Marketinške strategije, ki jih ostali ne implementirajo (npr. sledilci na socialnih omrežjih, ki jih že imamo)
1.8. Potrebna pomoč
V začetnih stopnjah bo podjetje potrebovalo pomoč na področju urejanja računov ter davkov. Potrebovali bomo računovodski servis. Na srečo je računovodskih servisov v Sloveniji zelo veliko, zaenkrat bodo računovodji namenili 50€na mesec. Druge pomoči kot so krediti in investitorji ne potrebujemo.

2. OPIS PODJETJA
2.1. Priprava pregleda poslovne ideje
V našem podjetju verjamemo, da je ena ključnih marketinških strategij spletni marketing. Praktično vsako podjetje potrebuje spletno stran in pa določene marketinške strategije, da spletno stran dejansko kdo obišče.
Internet poslovanje podjetjem precej olajša, če imajo moderno spletno stran, saj s tem pridobijo nove stranke, povečajo dobiček in prihranijo čas, saj ne bodo prejemali toliko klicev z osnovnimi vprašanji, če so le ta že lepo opisana na uradni spletni strani podjetja.
2.2. Navdih za tako obliko podjetja – d.o.o.
Navdih za d.o.o. je dejstvo, da je obdavčitev dobička 19% fiksna davčna stopnja, ki se izplača, če imamo veliko dobička. Storitve ki jih bomo opravljali, ne zahtevajo praktično nič vložka, zato je razen opravljenega dela večino plačila pravzaprav profit.
Tudi odgovornost je pri d.o.o. precej boljša, saj lastniki ne odgovarjamo s svojim premoženjem.
2.3. Kakšne osebne kvalitete/izkušnje bomo vložili v podjetje
Mitja Dolinšek je v srednji šoli obiskoval strokovno gimnazijo ter si izbral smer računalništvo, kjer je že spoznal nekatere programske jezike, ki mu bodo pomagali pri izdelavi spletnih strani. Žiga Pipan ima že veliko izkušenj na obeh potrebnih CMS platformah – Weebly in WordPress. Erik Zorn pa se je dve leti izpopolnjeval na področju optimizacije spletnih strani in trgovin ter bo tako lahko veliko pripomogel na področju spletnega marketinga, še posebej na področju spletnih iskalnikov kot so Google, Yahoo in Bing.
2.4. V čem se kaže inovativnost našega koncepta
Inovativnost koncepta se kaže predvsem v celovitem pristopu do določenih projektov. Seveda bodo storitve odprte tudi za manj zahtevne stranke, kjer se bo pokazala praktičnost spletne strani, ki bo lahko sama pobirala naročila, ki jih bomo nato izvedli. Za bolj zahtevne stranke pa imamo celovito rešitev, ki vključuje tako grafično oblikovanje in izdelavo spletne strani oziroma trgovine – torej funkcionalnost in podoba podjetja ter izdelkov, kot tudi spletni marketing – zagotavljamo torej tudi prodajo izdelkov oziroma storitev naših strank.
2.5. Zakaj verjamemo v naš izdelek/storitev
Stranke verjamejo v naše storitve, ker imamo vsi trije soustanovitelji že precej izkušenj na omenjenih področjih. Ne le da smo izdelali že veliko spletnih strani, imamo tudi izpopolnjene marketinške strategije, ki so nam in nam še vedno prinašajo konkretne rezultate, saj smo trenutno že uvrščeni na prvi strani spletnega iskalnika Google za ključne besede kot sta »izdelava spletnih strani« in »izdelava spletne strani.« To nam prinaša izjemno kredibilnost, saj sta to eni izmed težjih ključnih besed na slovenskem trgu, saj za veliko večino ostalih ključnih besed ni tako močne konkurence kot tukaj – npr. zobozdravniki, odvetniki in veterinarji namreč nimajo niti približno toliko znanja o spletnih straneh in optimizaciji le-teh, da bi bilo za ključno besedo »odvetnik« tako velika konkurenca kot je za »izdelava spletnih strani.«
Če nam je torej uspelo priti na prvo stran za tako zahtevne ključne besede, potem lahko enake rezultate prinesemo tudi našim strankam.
2.6. Kje dolgoročno vidimo naše podjetje (vizija, strategija)
Dolgoročno bi s podjetji radi sodelovali na bolj osebni ravni. Namesto da bi imeli veliko različnih strank, bi se raje osredotočili le na nekaj ključnih strank – npr. 10 strank z največjim potencialom ter z njimi sodelovali na bolj osebnem nivoju.
Poglobili bi se v njihov izdelek oziroma storitev, ki jo prodajajo in predlagali, da smo plačani določen procent prodanih izdelkov – seveda to vključuje le izdelke, ki so bili prodani preko spletne trgovine, ki smo jo naredili.

Do YOU Know How You Got Here?

Learn how to create websites like this, rank them on the 1st page of Google, and earn money online!
SUBMIT